SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

 

Astronawigacja – nawigacja według położenia ciał niebieskich, głównie księżyca, słońca oraz niektórych planet i gwiazd.

Określenie położenia ciała niebieskiego (jego azymutu lub wysokości) oraz znajomość momentu obserwacji (czasu miejscowego i czasu Greenwich) pozwala przy użyciu rocznika astronomicznego obliczyć matematycznie pozycję obserwatora na kuli ziemskiej.