SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Arkusz zliczeniowy - rodzaj pomocniczej mapy nawigacyjnej w postaci czystych arkuszy papieru z siatką południków i równoleżników, lecz bez danych geograficznych i hydrograficznych. Służy do nanoszenia zliczenia nawigacyjnego.