SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Azymut (w astronomii i nawigacji) - kąt zawarty między płaszczyzną południka geograficznego (rzeczywistego) obserwatora a płaszczyzną pionową przechodzącą przez obserwowane ciało niebieskie lub przedmiot znajdujący się na powierzchni ziemi (morza). Mierzy się go w skali od 0 do 360 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara.

innymi słowy:

Azymut ciała niebieskiego (Az) – kąt zawarty pomiędzy południkiem niebieskim a kołem wierzchołkowym przechodzącym przez ciało niebieskie.