SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Alfabet Morse’a – alfabet używany do sygnalizacji morskiej, składający się z 26 znaków literowych, 10 znaków cyfrowych i 3 znaków proceduralnych (Każdy znak składa się z kombinacji sygnałów długich (kresek "-") i krótkich (kropek "x") nadawanych świetlnie, dźwiękowo, radiotelegraficznie lub ruchowo. Kreska trwa tyle co 3 kropki. Odstęp pomiędzy sygnałami danego znaku trwa tyle co kropka. Odstęp pomiędzy znakami trwa 1 kreskę. Odstęp pomiędzy grupą znaków trwa 3 kreski. Za pomocą alfabetu Morse’a można nadawać teksty, których każde słowo jest literowane w całości lub za pomocą sygnałów jedno- lub dwuliterowych (kodowanych), których znaczenie podane jest w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym (np. sygnał jednoliterowy „C” oznacza „tak”).

 

Litera

Znak Morse’a

A

x -

B

-×××

C

-×-×

D

-××

E

×

F

××-×

G

--×

H

××××

I

××

J

×---

K

-×-

L

×-××

M

--

N

O

---

P

×--×

Q

­­--×-

R

×-×

S

×××

T

­-

U

××-

V

×××-

W

×---

X

-××-

Y

-×--

Z

­­--××

 

Liczba

Znak Morse’a

0

-----

1

×----

2

××---

3

×××--

4

××××-

5

×××××

6

-××××

7

--×××

8

­­­­---××

9

­­­­----×