SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Aneroid – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, składający się z cienkiej, pofałdowanej puszki częściowo opróżnionej z powietrza oraz doczepionej do niej wskazówki. Puszka wyginając się pod wpływem zmian ciśnienia atmosferycznego, powoduje zmiany wychyleń wskazówki odczytywanych na skali w milibarach lub milimetrach.