SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Alarm – przygotowanie się do i podjęcie działań ratunkowych.

Przy alarmach niezwykle ważne znaczenie mają ćwiczenia alarmowe, które pozwalają na sprawne i skuteczne przeprowadzanie prawdziwych działań ratunkowych, poprzez zaznajomienie każdego z członków załogi z przypadającymi mu obowiązkami i nauczenie skutecznego współdziałania.

 

Alarm „człowiek za burtą” – po wypadnięciu człowieka za burtę należy wykonać następujące czynności:

- człowiek który zobaczył wypadek powinien ogłosić alarm okrzykiem „człowiek za burą” i prowadzić ciągłą obserwację człowieka za burtą i informować o jego położeniu, aż do ewentualnego zastąpienia;

- rzucenie koła ratunkowego;

- zajecie stanowisk manewrowych i przygotowanie jachtu do wykonania wymaganych manewrów,

- wykonanie manewru wyłowienia człowieka za burtą.

W przypadku nie wyłowienia człowieka za burtą jacht powinien prowadzić poszukiwania co najmniej przez 48 godzin od momentu wypadku.

 

Alarm wodny – ogłaszany jest przez kapitana, gdy statkowi grozi zatonięcie. Podczas alarmu wykonywane są działania mające na celu uratowanie statku przed zatonięciem.

 

Alarm łodziowy – ogłaszany jest prze kapitana, gdy należy opuścić statek ratując załogę. Alarm ten jest zwykle wynika z tonięcia statku lub zagrożenia jego rozbiciem. Po ogłoszeniu alarmu załoga zobowiązana jest założyć kamizelki ratunkowe, zająć określone w rozkładzie alarmu stanowiska i wykonać zadania ratunkowe. Opuszczenie jachtu następuje na rozkaz kapitana, który określa sposób i kolejność jego opuszczenia.

 

Alarm pożarowy – ogłaszany jest, gdy wybuchnie na jachcie pożar, ma za zadanie niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia i doprowadzenie do jego ugaszenia.