SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Atmosfera – powłoka gazowa otaczająca kulę ziemską, składająca się z mieszaniny gazów tworzących powietrze. Atmosfera składa się z kilku warstw:

- troposfery – położonej bezpośrednio nad Ziemią; jej grubość wynosi od 17 km nad równikiem do 6 km nad biegunami;

- stratosfery – położonej do 40 km nad Ziemią;

- mezosfery – sięgającej do 80 km nad Ziemią;

- jonosfery – do 800 km;

- egzosfery – powyżej 800 km.