SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Ciśnienie atmosferyczne – ciśnienie wywierane przez powietrze, na którego masę działa siła grawitacyjna. Ciśnienie atmosferyczne liczy się w hPa. Na powierzchni morza, w temperaturze 0C, na 45szerokości geograficznej średnie ciśnienie atmosferyczne jest równe 1013 hPa (milibarów) tj. 760 mm słupa rtęci. Im większa jest odległość od powierzchni ziemi, tym mniejsze jest ciśnienie atmosferyczne. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza na danym obszarze, zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne, co powoduje napływ powietrza zimniejszego (o większym ciśnieniu) otaczającego ten obszar.