SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Kąt godzinny (t) – kąt pomiędzy kołem godzinnym danego ciała niebieskiego a kołem godzinnym przechodzącym przez pozycję obserwatora (miejscowy kąt godzinny) lub Greenwich (Gryniczowski kąt godzinny). Kąt godzinny mierzy się w mierze kątowej w systemie pełnym w przedziale od 0º do 360º w kierunku od koła godzinnego Greenwich lub od koła godzinnego obserwatora na zachód do koła godzinnego ciała niebieskiego.

Różnicę pomiędzy kątami godzinnymi gryniczowskim (to) i miejscowym (tλ) stanowi długość geograficzna obserwatora (λ).

Kąt godzinny gwiazdowy – kąt godzinny liczony na zachód od koła godzinnego przechodzącego przez punkt Barana; jest równy różnicy pomiędzy kątem pełnym (360º) a rektascensją (α).