SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Lik żagla – brzeg  żagla; lik żagli skośnych przy sztagu lub przy maszcie nazywa się likiem przednim, lik dolny (przy bomie) nazywa się likiem dolnym, lik przy gaflu – likiem górnym, a lik tylny likiem wolnym; liki żagla gaflowego nazywane są: lik górny, dolny, prawy i lewy.