SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Linia pionu – prosta łącząca miejsce obserwatora ze środkiem ziemi. Linia pionu przechodzi przez powierzchnię kuli niebieskiej pionowo nad obserwatorem w zenicie; pod obserwatorem (po drugiej stronie Ziemi) - w nadirze.