SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Linia pozycyjna - wyliczona według obserwacji ciał niebieskich (astronomiczna linia pozycyjna) lub obiektów lądowych (terestetyczna linia pozycyjna) i wykreślona na mapie linia prosta (dot. astronomicznej linii pozycyjnej wytyczanej na mapie Merkatora ) lub linia krzywa (koło, łuk), na której statek znajduje się w chwili obserwacji tj. na której znajduje się pozycja obserwowana. Styczna do linii pozycyjnej jest prostopadła do kierunku na obiekt obserwowany. Na linii pozycyjnej pomiary obiektu obserwowanego wykonane w dowolnym jej punkcie są jednakowe. Dlatego też dla uzyskania pozycji obserwowanej należy wyznaczyć przynajmniej dwie linie pozycyjne.

Promień astronomicznego koła pozycyjnego wyrażony w milach morskich jest równy odległości zenitalnej wyrażonej w minutach kątowych. Zwykle promień astronomicznego koła pozycyjnego ma więc długość tysięcy mil. W astronawigacji na mapach Merkatora zastępuje się go loksodromą (prostą).

Aby wykreślić astronomiczną linię pozycyjną należy obliczyć współrzędne dwóch punktów wytycznych albo jeden punkt wytyczny i kierunek linii pozycyjnej.