SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Log burtowy – log za pomocą którego prędkość statku mierzy się poprzez pomiar czasu przepłynięcia statku obok wyrzuconego za burtę pływaka (np. kawałka drewna) pomiędzy dwoma punktami zaznaczonymi na burcie (liniami przechodzącymi przez te punkty prostopadłymi do osi symetrii statku). Prędkość (w m/s) liczy się dzieląc odległość pomiędzy wyznaczonymi punktami na burcie (w m) przez czas przepłynięcia obok pływaka pomiędzy wyznaczonymi punktami (w s). Prędkość w m/s można przeliczyć w przybliżeniu na prędkość w węzłach mnożąc tak uzyskany wynik przez 2.