SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Listwy usztywniające – listwy wkładane do kieszeni żagla naszytych prostopadle do tylnego brzegu żagla, mające na celu usztywnienie go (zapobieganie przez łopotem) i nadanie żaglowi najlepszego pod względem aerodynamicznym kształtu.