SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Mapa gnomoniczna - mapa morska, która powstaje przez rzut powierzchni kuli ziemskiej na płaszczyznę do niej styczną.  Na mapie w rzucie gnomonicznym wszystkie koła wielkie (ortodromy) są liniami prostymi. Południki są więc przedstawione jako linie proste zbieżne w kierunku bliższego bieguna, natomiast równoleżniki są liniami krzywymi. Wyjątek stanowi mapa w rzucie równikowym, na której równik jest linia prostą a południki są w stosunku do siebie równoległe. Mapa gnomoniczna służy do graficznego rozwiązywania problemów żeglugi po ortodromie oraz do określania pozycji statku na morzu za pomocą radionamiarów. Mapa gnomoniczna nie oddaje wiernie kątów. W rzucie gnomonicznym opracowane są z reguły mapy w dużej skali tj. plany.