SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Segarsy – pierścienie nałożone na maszt, do których wiąże się omotką przedni lik żagla gaflowego.