SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Samosterowność – właściwość jachtu, która pozwala mu, bez ingerencji załogi (w tym bez korygowania kursu sterem) utrzymać stały kurs. Jacht jest samosterowny gdy jest zrównoważony tj. gdy nie jest ani nawietrzny ani zawietrzny (zobacz: manewrowanie).