SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Sfera niebieska – pozorna powierzchnia kuli (sfery), na której obserwatorowi wydaje się, że znajdują się wszystkie gwiazdy. Wynika to z ogromnych odległości gwiazd, które wywołują złudzenie, że znajdują się one w jednakowej odległości od obserwatora. Obserwator widzi tylko część kuli niebieskiej nieograniczonej widnokręgiem. Środek sfery niebieskiej znajduje się w środku kuli ziemskiej. W astronawigacji długość promienia sfery niebieskiej nie ma praktycznego znaczenia; liczy się natomiast położenie ciała niebieskiego na sferze niebieskiej tj. jego współrzędne astronomiczne.