SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Wiatr własny – wiatr powstały przez ruch poruszającego się obiektu w stosunku do powietrza; jego kierunek jest odwrotny do kierunku poruszającego się obiektu a szybkość odwrotnie proporcjonalna do szybkości poruszania się obiektu.